RUT-avdrag på 50% för IT-tjänster i hemmet!

Då ser det ut att bli verklighet, att alla nu äntligen kan ha råd att få hjälp med den så viktiga datorn.

Allt ska skötas via internet i vår tidsålder och det kommer knappast att bli färre tjänster.

Från 1 augusti hoppas jag därför kunna lägga mer tid på firman och så småningom leva på den!