Elöverkänslighet – en sjuklig rädsla

I alla tider har folk varit rädda för nya påhitt i samhället. Räddast är förstås de som saknar kunskap om det nya.

Elektromagnetiska vågor finns i ett stort spektrum av frekvenser. Det som är viktigt att skilja på är när vågorna blir så energirika att de kallas ”joniserande”. Det innebär enkelt uttryckt att de har så hög energi att de kan slå ut elektroner ur atomerna, så att dessa blir joner. Jonerna reagerar sedan snabbt med intilliggande atomer.

I en människokropp kan detta leda till cellskador, antingen omedelbart synbara skador, som vid radioaktiv strålning eller kraftigt UV-ljus, men även skador på vårt DNA, mutationer, som kan ge cancer på sikt.

Ljus och radiovågor har inte tillräckligt hög energi för att ge dessa skador, med undantag för UV-ljus. Det är endast energier i nivå med röntgen och radioaktivitet som orsakar detta.

Vad vi kan däremot kan känna är värme, men det är samma sorts värme som du får från ett element, spisen eller en lampa. Den kan aldrig någonsin bli joniserande, men som du vet kan värme till slut också ge skador.

Elektroniken omkring oss jobbar med effekter på enstaka watt. En spisplatta på många hundra watt.

Det obehag som elöverkänsliga känner har absolut ingenting med elektromagnetismens natur i sig att göra. Det är mycket väl utrett och de drabbade har aldrig någonsin kunnat tala om i fall en viss utrustning är påslagen eller inte. Det är lika välbelagda fakta att stress kan ge utslag, eksem, yrsel, huvudvärk och i förlängningen även nedsatt immunförsvar och sår. Faktum är att jag själv råkade ut för detta i en extremt stressig fas i livet, där panikångesten tog över min tillvaro och jag hade blödande eksem i knäveck, armbågsveck och torr hud kring ögonen.

Min räddning blev ändring av livssituation samt KBT. Det är först när de ”elöverkänsliga” inser detta, som de kan bli friska. KUNSKAP BOTAR!!!